<
Dariusz Witold Mierzwa

Wyjątkowe Wyróżnienie i Nagroda Artystyczna Luksemburga

Z ogromną radością i dumą informuję, że moja artystyczna twórczość została uhonorowana przez prestiżowe Muzeum w Luksemburgu.

Międzynarodowa Komisja Selekcyjna przyznała mi Wyróżnienie i Nagrodę Artystyczną Luksemburga za twórczość i poziom artystyczny za cały rok 2023. To zaszczytne wyróżnienie jest potwierdzeniem wysokiego poziomu artystycznego mojej pracy artystycznej i jest uznawane na całym świecie.

Muzeum w Luksemburgu, znane również jako Pinacothèque, wydaje oficjalne certyfikaty potwierdzające osiągnięcia artystyczne wybranych uczestników, nawet jeśli nie zostali oni wybrani jako finaliści. Certyfikat jest wydawany w dziewięciu różnych językach, co zapewnia artystom międzynarodowy prestiż i uznanie.

Pinacothèque – Przestrzeń dla Sztuki i Talentów

Pinacothèque to prywatne muzeum w Wielkim Księstwie Luksemburga, którego Prezesem i założycielem jest Hervé Lancelin, jeden z najbardziej wpływowych kolekcjonerów sztuki w Europie. Muzeum to odgrywa kluczową rolę w promowaniu międzynarodowej sztuki współczesnej, odkrywając i wspierając mało znane talenty z całego świata. Przestrzeń wystawiennicza Pinacothèque jest otwarta dla publiczności i oferuje bezpłatne wystawy sztuki, co czyni ją dostępną dla szerokiego grona odbiorców.

Każdego roku Pinacothèque przyznaje Luksemburską Nagrodę Artystyczną utalentowanym artystom, zarówno amatorom, jak i profesjonalistom, bez względu na ich wiek, narodowość czy kraj zamieszkania. Nagroda ta skierowana jest do artystów pracujących w jednym lub kilku z następujących mediów: rysunek, druk, instalacja, malarstwo, fotografia, rzeźba, media mieszane, sztuka dekoracyjna (tkaniny i materiały, szkło, drewno, metal, ceramika, mozaika, papier lub inne techniki).

Międzynarodowe Uznanie i Prestiż

Nagroda Artystyczna Luksemburga jest nie tylko wyróżnieniem, ale również świadectwem międzynarodowego uznania. Dzięki oficjalnym certyfikatom wydawanym przez Muzeum w Luksemburgu, artyści zyskują międzynarodowy prestiż, który może otworzyć nowe drzwi i możliwości w ich kariery artystyczne. Certyfikaty te stanowią dowód wysokiej jakości i znaczenia ich twórczości w globalnym kontekście artystycznym.

To wyróżnienie jest dla nas motywacją do dalszej pracy i tworzenia sztuki na najwyższym poziomie. Jesteśmy wdzięczni Międzynarodowej Komisji Selekcyjnej i Muzeum w Luksemburgu za to wyjątkowe uznanie i wsparcie. Nasza twórczość została dostrzeżona i doceniona, co dodaje nam siły do dalszego rozwoju i eksploracji nowych horyzontów w świecie sztuki.