<
malarstwo, Gaza, protest, surrealizm, Dariusz Witold Mierzwa

Obłuda Wojny, Religia & Polityka,

Śmierć dzieci w wojnach jest jednym z najbardziej poruszających i bolesnych tematów, który ostatnio ma wpływ na moją twórczość. Dzieci tracą swoje dzieciństwo, radość i niewinność, a ja odczuwam bezsilność wobec ich losu. Ostatnie moje obrazy są jest hołdem dla tych najmłodszych ofiar, przypomnieniem o ich istnieniu i cierpieniu, które nie powinno zostać zapomniane.

W krainie snów, dzieci tańczące na deszczu kolorowych bomb…

surrealizm, Malarstwo, Dariusz Witold Mierzwa

Śmierć Dzieci w Wojnie

Bezduszność polityków, ich brak empatii i zdolność do podejmowania decyzji, które prowadzą do ludzkich tragedii, jest kolejnym źródłem mojej inspiracji. Moje obrazy są komentarzem na temat władzy, która często jest oderwana od realnych problemów ludzi. Przedstawiają polityków jako postacie odległe, niemalże nieludzkie, których decyzje mają niszczycielski wpływ na życie zwykłych ludzi. Ich bezduszność i manipulacje są wyłącznie celem do osiągnięcia władzy absolutnej, bogactwa, wsparcia czy uznania religijnego wśród fanatyków religijnych. 

surrealizm, malarstwo olejne, Dariusz Witold Mierzwa

Współczesny świat, z jego postępem technologicznym i naukowym, stawia przed nami pytanie o rolę religii w życiu człowieka.

Religia w rękach polityków

Historia pokazuje, że religia była często narzędziem w rękach polityków, służącym do kontrolowania mas i wzmacniania władzy. Judaizm, hinduizm, chrześcijaństwo i islam – każda z tych religii była wykorzystywana do celów politycznych, co prowadziło do konfliktów i napięć. Przykłady te można znaleźć zarówno w przeszłości, jak i we współczesności: krucjaty, kolonializm, terroryzm, czy wojny religijne. Politycy, manipulując wiarą ludzi, potrafią wzbudzać konflikty rasowe, narodowościowe i społeczne, co prowadzi do podziałów i przemocy.

Konflikty i podziały

Religia, zamiast łączyć, często dzieli. Różnice doktrynalne i interpretacyjne prowadzą do sporów wewnątrz poszczególnych wspólnot oraz między różnymi wyznaniami. Wojny religijne, prześladowania, terroryzm – to wszystko dowodzi, że religia może być źródłem nienawiści i nietolerancji. Takie podziały szkodzą nie tylko jednostkom, ale i całym społeczeństwom, hamując ich rozwój i współpracę.

malarstwo, surrealizm, Dariusz Witold Mierzwa Szkice do nowego obrazu – „Mesjasz w Ruinach Nowoczesnego Pokoju”


Agresja Rosji wobec Ukrainy to tragedia, która wymaga pilnej pomocy międzynarodowej. Ukraina, poddawana nieustannym bombardowaniom i atakom na ludność cywilną, nie może odpowiedzieć na terytorium rosyjskim bez wywoływania masakr ludności cywilnej. Konflikt ten jest zaostrzony przez wsparcie, jakie Rosji udzielają takie kraje jak Chiny i Korea Północna, dostarczające zasoby i legitymację dyplomatyczną Moskwie. W obliczu tej sytuacji, kluczowe jest, aby społeczność międzynarodowa zintensyfikowała swoje wsparcie dla Ukrainy, oferując zasoby humanitarne i militarne, aby pomóc w obronie jej suwerenności i ochronie ludności.Natomiast tragedia Palestyny i agresja Izraela to skomplikowany i bolesny konflikt. Hamas, choć uznawany za organizację terrorystyczną, pełni rolę nieformalnej armii i partyzantki, podobnie jak inne organizacje militarne, które walczą z okupantem w swoim kraju. Palestyna historycznie należała do Palestyńczyków, a utworzenie Izraela w 1948 roku było postrzegane jako sztuczne tworzenie państwa na tym obszarze. W wyniku tego konfliktu, zarówno Palestyńczycy, jak i Izraelczycy cierpią, a międzynarodowa społeczność wciąż szuka rozwiązania dla trwałego pokoju.

Racjonalizm i uczciwość

Człowiek współczesny powinien kierować się umysłem i potęgą rozumu. Nauka i technologia dostarczają nam narzędzi do rozwiązywania problemów i poprawy jakości życia, niezależnie od wierzeń religijnych. Zasady uczciwości, zawarte w różnych religiach, mogą być wspólnym mianownikiem, który pozwoli na budowanie społeczeństwa opartego na wzajemnym szacunku i zrozumieniu. Możemy czerpać z etycznych nauk różnych religii, nie wzniecając konfliktów i podziałów.

Jedność w różnorodności

Zamiast poddawać się religijnym podziałom, powinniśmy dążyć do integracji wartości uniwersalnych. Współczesny człowiek może w swoim umyśle połączyć najlepsze elementy różnych tradycji religijnych, tworząc spójny system etyczny, który będzie służył dobru wspólnemu. Odrzucenie dogmatów i przyjęcie otwartości umysłu pozwoli na zbudowanie społeczeństwa, które nie tylko akceptuje różnorodność, ale i czerpie z niej siłę.

Moje obrazy są formą protestu przeciwko obojętności i niesprawiedliwości. Staram się, aby każdy widz, patrząc na moje dzieła, poczuł głęboką refleksję nad otaczającym nas światem i zrozumiał, jak ważne jest zachowanie człowieczeństwa w obliczu cierpienia. Wierzę, że sztuka ma moc zmieniania świata, budzenia świadomości i inspirowania do działania na rzecz pokoju i sprawiedliwości.

Tworząc je, pragnę zwrócić uwagę na ludzkie tragedie, śmierć dzieci w wojnach i bezduszność polityków. Każde dzieło jest wyrazem mojej wewnętrznej walki z obojętnością i moim pragnieniem, aby świat stał się lepszym miejscem dla przyszłych pokoleń. Mam nadzieję, że moja sztuka skłoni widzów do refleksji i działania na rzecz zmiany.

Zainteresowany współpracą, zakupem obrazu, wydruku Giclee, czy masz pytania? Skontaktuj się ze mną, a chętnie odpowiem na Twoje pytania. Wypełnij formularz kontaktowy lub wyślij bezpośrednią wiadomość na adres: twoj_email@example.com.

To jest ukryta treść.