<
surrealizm, malarstwo, Mierzwa Dariusz

Manifest Surrealizmu dla Współczesności:

Manifest surrealizmu głosił miłość do spontaniczności, intuicji, i wyrażania się ponad wszelkimi normami społecznymi czy kulturowymi.

Przyglądając się obecnym wydarzeniom na świecie i sztuce współczesnej, można dostosować pewne koncepcje surrealizmu do kontekstów świata współczesnego. Wobec obecnej rzeczywistości, naszego dynamicznego społeczeństwa i niekończących się możliwości wyrazu artystycznego, ogłaszam manifest surrealizmu dostosowany do współczesnych wyzwań, marzeń i tęsknot.

 

surrealizm, malarstwo, DARIUSZ MIERZWA
Emocje duszy

Exploracja Świadomości Społecznej:

Manifest surrealizmu zawsze podkreślał wagę społeczeństwa i jego wpływu na jednostkę. W dzisiejszym świecie, pełnym społecznych i politycznych zmian, sztuka współczesna również może służyć jako narzędzie do wyrażania refleksji nad społeczeństwem, walką o prawa, równość i sprawiedliwość.

Eksploracja Nowych Mediów:

Surrealiści eksperymentowali z różnymi formami sztuki, takimi jak malarstwo, fotografia czy film. W dzisiejszym kontekście sztuki współczesnej, artyści wykorzystują technologie cyfrowe, wirtualną rzeczywistość, czy interaktywne instalacje, aby eksplorować nowe formy wyrazu artystycznego.

surrealizm, Mierzwa Dariusz Malarstwo

Podważanie Rzeczywistości:

Surrealiści zawsze kwestionowali pojęcie rzeczywistości i szukali nowych, alternatywnych sposobów jej przedstawienia. W dzisiejszym świecie, który jest często zdominowany przez media społecznościowe i manipulację informacjami, sztuka może nadal pełnić rolę w podważaniu przyjętych narracji i rzeczywistości.

Zdolność do Znalezienia Piękna w Nieoczekiwanym:

Podobnie jak surrealizm celebruje nieoczekiwane, współczesna sztuka również może odkrywać piękno w nietypowych miejscach i kontekstach, co pozwala spojrzeć na świat z nowej, często zaskakującej perspektywy.

Podsumowując, manifest surrealizmu mógłby być dostosowany do dzisiejszych czasów, zachęcając do eksploracji, odwagi w wyrażaniu swoich myśli i szukania nowych, innowacyjnych form wyrazu artystycznego.


surrealizm, malarstwo, Dariusz Witold MierzwaMoje przemyślenia w odniesieniu do Manifestu Surrealizmu, który był dokumentem literackim napisanym przez André Bretona i opublikowanym po raz pierwszy w 1924 roku. Dokument ten stanowił podstawę dla ruchu surrealizmu, który wyrosł z wcześniejszych działań dadaistycznych. Choć manifest był tworzony w okresie międzywojennym, jego ideały i eksploracja niespodziewanego, nieświadomego oraz irracjonalnego wciąż wywiera wpływ na sztukę współczesną.

Sądzę, że dzisiejsze współczesne brzmienie to:

Realność, Wizja i Technologia: Deklaruję, że realność nie jest jedynie przedstawieniem zmysłowym, lecz stanowi pole do eksploracji niekończących się wizji. W erze technologii cyfrowej, sztuka surrealistyczna musi odważnie penetrować świat wirtualny. Odkrywajmy nowe możliwości wyrazu i zanurzając się w niematerialnych przestrzeniach.

Społeczność, Równość i Działanie: Wierzę, że sztuka powinna odzwierciedlać społeczne realia, głosząc przesłanie równości, tolerancji i sprawiedliwości. Niech moje obrazy staną się narzędziem dla zmian społecznych. Tworząc inspiruję do refleksji i mobilizuję do działań na rzecz lepszego jutra.

Rzeczywistość i Fantazja: Podtrzymuję ducha surrealizmu w podważaniu przyjętych norm i rzeczywistości. Otwieram drzwi dla fantazji, w której nonsens staje się sensem, a abstrakcja staje się naszym codziennym językiem wyrazu. W swoich pracach poszukuję piękna w nieoczekiwanym, inspirując do zastanowienia się nad zwykłością.

Interakcja z Odbiorcą: Uznaję interakcję z odbiorcą za nieodłączną część procesu twórczego. Moje obrazy nie tylko przekazują, lecz również wchodzą w dialog z tymi, którzy je doświadczają. W erze interaktywności i współtworzenia, sztuka jest wspólnym doświadczeniem, otwartym na interpretacje i różnorodne perspektywy.

Ekologia i Zrównoważony Rozwój: Zobowiązuję się do eksploracji tematów związanych z ekologią i zrównoważonym rozwojem. Poprzez surrealizm, chcemy zwracać uwagę na problemy środowiskowe, inspirując do działania na rzecz ochrony naszej planety i przyszłych pokoleń.

Wolność Twórcza: Gwarantuję wolność twórczą jako fundament każdej formy sztuki. W surrealizmie współczesnym nie ma miejsca na ograniczenia, jedynie na nieograniczone możliwości wyrazu, które prowadzą  ku nieznanych horyzontom.

Epilog: W oparciu o ducha surrealizmu, przywołuję do życia manifest dla współczesności. Sztuka będzie źródłem inspiracji, refleksji i działania. Niech moja twórczość otwiera oczy na nowe horyzonty. Ja, surrealista współczesny, będę się kustoszem magicznego świata nieograniczonych możliwości.

surrealizm, malarstwo DARIUSZ MIERZWA